Nobalso un ietekmē rezultātu

Vai valsts aizsardzības dienestā būtu obligāti jāiesauc arī sievietes?
1 / 6
Vai likumā jānosaka piekļūstamības prasības digitālajiem pakalpojumiem, lai tie kļūtu pieejamāki cilvēkiem ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem?
2 / 6
Vai ārstniecības iestādē ir jābūt pieejamam pacientu tiesību aizsardzības speciālistam?
3 / 6
Vai ir jāpaplašina ierobežojumi uzturlīdzekļu parādniekiem?
4 / 6
Vai jāaizliedz iegādāties tabakas izstrādājumus personām, kas jaunākas par 20 gadiem?
5 / 6
Vai bez brīdinājuma jāaptur būves ekspluatācija, ja netiek nodrošinātas ugunsdrošības pārbaudes?
6 / 6