Vai būtu jārada iespēja daļu valstij nomaksāto nodokļu novirzīt kādai paša norādītai sabiedriskai vai labdarības organizācijai?

Aktuāli
21.09.2021. 162 balsis

Sabiedrība

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela