Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Vai Rīgas attīstības programmā nākamajiem septiņiem gadiem izvirzītās prioritātes atbilst pilsētas iedzīvotāju vajadzībām?

Rīga
16.08.2021. 446 balsis

Sabiedrība

Rīgas dome

Rīgas dome lems par Rīgas attīstības programmas 2021.- 2027.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
Programmā iecerēts noteikt deviņas galvaspilsētas attīstības prioritātes - ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā, dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide, laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai, kvalitatīva un pieejama izglītība, daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība, mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība, veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta, konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku un daudzveidīga un autentiska kultūrvide.
Plānošanas dokumentā katrai no prioritātēm ir izvirzīti uzdevumi, prioritāti raksturojoši un uzdevumu izpildes rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā, piemēram, aplēsts, ka pilsētas pārvaldības uzlabošanai un Rīgas konkurētspējas celšanai varētu būt nepieciešami vairāk nekā 460 miljoni eiro.
Septiņu gadu laikā tiek solīts Rīgas pašvaldību izveidot par caurspīdīgu, godīgu, uz iedzīvotājiem orientētu pārvaldi, kurā nodrošina ērtus, pieejamus, lieku birokrātiju izslēdzošus pakalpojumus.

Deputātu balsojums

Inese Andersone Par Ruta Mezavilka Par
Ainars Bastiks Par Romans Mezeckis Pret
Valters Bergs Par Miroslavs Mitrofanovs Par
Ieva Brante Par Andris Morozovs Pret
Olegs Burovs Par Rita Naseniece Par
Vladimirs Buzajevs Par Antonina Ņenaseva Par
Konstantins Cekusins Pret Linda Ozola Par
Edmunds Cepuritis Par Janis Ozols Par
Einars Cilinskis Par Justine Pantelejeva Par
Ivars Drulle Par Jakovs Pliners Par
Zanete Eglite Par Olafs Pulks Par
Lauris Erenpreiss Par Juris Radzevics Par
Laima Geikina Par Jakovs Rafalsons Par
Dzintra Geka-Vaska Par Iveta Ratinika Par
Mihails Kameneckis Pret Ugis Rotbergs Par
Andrejs Kameneckis Pret Raimonds Rubiks Pret
Vilnis Kirsis Par Karlis Sadurskis Par
Viesturs Kleinbergs Par Ieva Silina Par
Jurgis Klotiņs Par Igors Solomatins Pret
Miroslavs Kodis Par Kaspars Spunde Par
Martins Kossovics Par Martins Stakis Par
Andrejs Kozlovs Pret Davis Stalts Par
Aleksandrs Kuzmins Par Dainis Turlais Par
Dainis Locis Par Alija Turlaja Par
Agnese Logina Par Anna Vladova Pret
Mairita Luse Par Viesturs Zeps Par

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela