Vai atbalstāt likuma prasību, ka e-ID (Latvijas personas apliecība ar e-paraksta funkciju) būs obligāta visiem Latvijas valstspiederīgajiem visā pasaulē?

Aktuāli
21.09.2021. 205 balsis

Sabiedrība

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela