Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Vai būtu jārada iespēja daļu valstij nomaksāto nodokļu novirzīt kādai paša norādītai sabiedriskai vai labdarības organizācijai?

Aktuāli
21.09.2021. 156 balsis

Sabiedrība

Nevalstiskās organizācijas veic valstij un sabiedrībai nozīmīgas funkcijas – gan pārstāvot sabiedrības grupu intereses, rūpējoties par sociālo atbalstu, vides aizsardzību, garīgās dzīves, kultūras un mākslas attīstību, u.c. Taču vairums šo organizāciju saskaras ar finansiālām grūtībām, un valstis to atbalstam paredz dažādus risinājumus (valsts finansējums, nodokļu atlaides par ziedojumiem u.c.).

Viens no starptautiski izplatītiem atbalsta veidiem ir procentuālā filantropija jeb sistēma, kurā iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātājs var novirzīt noteiktu procentu no paša nomaksātā IIN konkrētām paša norādītām nevalstiskām organizācijām (NVO, reliģiskām organizācijām, arodbiedrībām u.tml.). Tāda sistēma pastāv, piemēram, Lietuvā, Ungārijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā.
Šis jautājums tapis sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela