Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Iesaisties un nobalso par šobrīd aktuālajiem jautājumiem lēmējvaras dienas kārtībā! Arī Tavs balsojums par jautājumiem, kas jau tiek izskatīti sēdēs un sanāksmēs, ir nozīmīgs. Pēc vairāk kā desmit balsojumiem Tev izveidosies saderības rādītājs ar deputātiem un politisko partiju.

Lai nobalsotu, Tev būs jāreģistrējas, jo tā politikas veidotāji var uzticēties balsojumam - ka katra balss atbilst vienam cilvēkam. Dati tiek izmantoti apkopotā, depersonalizētā veidā, un nevienam, izņemot Tevi pašu, nav pieejams Tavs konkrētais balsojums.

Atlasīt pēc:

Kategorijām
Birkām

Vai jāpagarina termiņš, kurā Krievijas pilsoņiem jānokārto latviešu valodas pārbaudes pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai?

Saeima lems par Iekšlietu ministrijas sagatavotajiem grozījumiem Imigrācijas likumā, kas paredz par diviem gadiem pagarināt valodas pārbaužu termiņu Krievijas pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai Latvijā, ja viņi jau būs izrādījuši iniciatīvu nokārtot pārbaudi.
Pašlaik spēkā esošā Imigrācijas likuma redakcija paredz, ka Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanas atļaujas 2023.gada septembrī zaudēja spēku. Lai dzīvotu Latvijā, viņiem bija jāpiesakās Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusam, bet tā saņemšanai jāapliecina valsts valodas zināšanas A2 līmenī un finanšu resursu esamība.
Valdība pēdējā brīdī pirms normu spēkā stāšanās nolēma uzdot IeM sagatavot grozījumus likumā, kas paredzētu Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem vēl divus gadus, kuru laikā nokārtot latviešu valodas pārbaudi, lai varētu legāli turpināt uzturēties Latvijā. Valdība par valodas prasību pagarinājumu lēma, jo secināja, ka liels skaits no Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem nav pieteikušies jaunajām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, tātad viņiem valsts būtu jāpamet.
Neskatoties uz piedāvātajām izmaiņām, no septembra Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem ir jānokārto vismaz termiņuzturēšanās atļauja. Tiem Krievijas pilsoņiem, kas nebūs neko darījuši sava uzturēšanās statusa sakārtošanai, no septembra uzturēšanās atļaujas ir zudušas, un valsts viņiem sāks izsūtīt vēstules ar aicinājumu izbraukt no valsts.
Minētās likuma prasības attiecas uz aptuveni 25 000 Krievijas pilsoņu, kuri dzīvo Latvijā. Pārsvarā tie ir bijušie nepilsoņi, kuri Latvijas pilsonības vietā tika izlēmuši pieņemt Krievijas pases. No šiem iedzīvotājiem ap 13 000 pieteikušies jaunajām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, ap 6000 bija kārtojuši valsts valodas pārbaudes, tās nebija nokārtojuši un pieteikušies tām atkārtoti, bet ap 1000 pieteicies termiņuzturēšanās atļaujām.

Vai Latvijā jāatsakās no pēdējiem pasākumiem Covid-19 izplatības kontrolei?

Saeima lems par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atcelšanu, vienlaikus atsevišķas normas saglabājot citos likumos.
Kā skaidro Veselības ministrija, likumu un tajā iekļautos ierobežojumus bija plānots saglabāt tik ilgi, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību. Šobrīd Pasaules Veselības organizācija ir izplatījusi paziņojumu par ārkārtas situācijas atcelšanu, tāpēc esot pamats arī Latvijā likumu atzīt par spēku zaudējušu.
Vienlaikus ministrija uzsver, ka nepieciešams nodrošināt atsevišķu normu nepārtrauktību, piemēram, ņemot vērā, ka joprojām pasaulē ir vietas, kur var pieprasīt Covid-19 sertifikātu, Latvijas iedzīvotājiem tiks saglabātas iespējas saņemt šādus sertifikātus. Tiks saglabātas arī normas, kas riska grupu personām nodrošinās brīvi pieejamu vakcināciju pret Covid-19. Lai neliegtu pacientiem iespēju sūdzēties par gadījumiem, kad vakcīnas pret Covid-19 blakusparādības izraisījušas smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai, šo regulējumu iekļaus Pacientu tiesību likumā.

Vai Latvijā jāpalielina sodi par būtisku ātruma pārsniegšanu ceļu satiksmē?

Vai Latvija drīkst par nepilniem trim gadiem atlikt e-lietu ieviešanas pabeigšanu tiesās?

Vai Latvijā jāpastiprina sodi par regulāriem draudiem un vajāšanu?

Vai Saeimas darbā jāliedz piedalīties tikai apcietinātiem deputātiem?

Vai valsts iestādēm būtu jāparedz pienākums sagatavot nepilngadīgajiem un senioriem dokumentu kopsavilkumus?

Vai jāievieš naudas sodi juridiskām personām par trokšņošanu un cilvēku miera traucēšanu?

Vai Latvijā jāatsakās no īpaša regulējuma repatriantu uzņemšanai valstī?

Vai nepieciešams samazināt nepieciešamo īpašnieku balsu skaitu lēmumiem par daudzdzīvokļu māju remontdarbiem?

Vai Valsts prezidenta ievēlēšanai būtu nepieciešams lielāks Saeimas deputātu atbalsts?

Vai jānosaka prasība partijām vismaz trešdaļu valsts piešķirtā finansējuma izmantot saturiskās darbības uzlabošanai?

Vai Valsts prezidenta izraudzīšanās process jāpadara publiskāks?

Vai ir jāpaplašina ierobežojumi uzturlīdzekļu parādniekiem?

Vai prasība par lielākām autostāvvietām ir jāvirza izskatīšanai valdībā?

Vai valsts aizsardzības dienestā būtu obligāti jāiesauc arī sievietes?

Vai publisku pasākumu laikā to rīkotājiem jādod tiesības regulēt arī ceļu satiksmi?

Vai Saeimai ir jāturpina izskatīt prasība par obligātu augstāko izglītību Saeimas deputātiem?

Vai ir jāaizliedz prokremliski noskaņotām personām ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās?

Vai nepieciešams reorganizēt Pārresoru koordinācijas centru?

Vai ir jāturpina skatīt iniciatīva nepacelt valsts amatpersonu algas, līdz stabilizēsies ekonomiskā situācija valstī?

Vai Latvijā nepieciešams tiesiskais regulējums ārpus laulības savienībā dzīvojošu pāru tiesiskajai aizsardzībai?

Vai Latvijā jāievieš jauns ministra biedra institūts?

Vai Latvijā nepieciešama jauna Klimata un enerģētikas ministrija?

Vai jāpalielina vecāku pabalsta maksājums jaunajiem vecākiem, kas izvēlas neiet bērna kopšanas atvaļinājumā?

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela