Nobalso un ietekmē rezultātu

Vai valsts iestādēm būtu jāparedz pienākums sagatavot nepilngadīgajiem un senioriem dokumentu kopsavilkumus?
1 / 12
Vai Saeimas darbā jāliedz piedalīties tikai apcietinātiem deputātiem?
2 / 12
Vai nepieciešams reorganizēt Pārresoru koordinācijas centru?
3 / 12
Vai Latvijā jāpastiprina sodi par regulāriem draudiem un vajāšanu?
4 / 12
Vai jāievieš naudas sodi juridiskām personām par trokšņošanu un cilvēku miera traucēšanu?
5 / 12
Vai Latvijā būtu jāievieš maksājums budžetā no banku un energouzņēmumu virspeļņas?
6 / 12
Vai valsts aizsardzības dienestā būtu obligāti jāiesauc arī sievietes?
7 / 12
Vai Valsts prezidenta izraudzīšanās process jāpadara publiskāks?
8 / 12
Vai Latvijā jāatsakās no īpaša regulējuma repatriantu uzņemšanai valstī?
9 / 12
Vai ir jāpaplašina ierobežojumi uzturlīdzekļu parādniekiem?
10 / 12
Vai ir jāturpina skatīt iniciatīva nepacelt valsts amatpersonu algas, līdz stabilizēsies ekonomiskā situācija valstī?
11 / 12
Vai jāaizliedz iegādāties tabakas izstrādājumus personām, kas jaunākas par 20 gadiem?
12 / 12