Nobalso un ietekmē rezultātu

Vai jāievieš naudas sodi juridiskām personām par trokšņošanu un cilvēku miera traucēšanu?
1 / 16
Vai nepieciešams reorganizēt Pārresoru koordinācijas centru?
2 / 16
Vai Valsts prezidenta izraudzīšanās process jāpadara publiskāks?
3 / 16
Vai Latvijā būtu jāievieš maksājums budžetā no banku un energouzņēmumu virspeļņas?
4 / 16
Vai valsts iestādēm būtu jāparedz pienākums sagatavot nepilngadīgajiem un senioriem dokumentu kopsavilkumus?
5 / 16
Vai Latvijā jāpastiprina sodi par regulāriem draudiem un vajāšanu?
6 / 16
Vai valsts aizsardzības dienestā būtu obligāti jāiesauc arī sievietes?
7 / 16
Vai ir jāpaplašina ierobežojumi uzturlīdzekļu parādniekiem?
8 / 16
Vai Saeimas darbā jāliedz piedalīties tikai apcietinātiem deputātiem?
9 / 16
Vai Latvijā jāpalielina sodi par būtisku ātruma pārsniegšanu ceļu satiksmē?
10 / 16
Vai Latvijā jāatsakās no pēdējiem pasākumiem Covid-19 izplatības kontrolei?
11 / 16
Vai jāpagarina termiņš, kurā Krievijas pilsoņiem jānokārto latviešu valodas pārbaudes pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai?
12 / 16
Vai Latvija drīkst par nepilniem trim gadiem atlikt e-lietu ieviešanas pabeigšanu tiesās?
13 / 16
Vai Latvijā jāatsakās no īpaša regulējuma repatriantu uzņemšanai valstī?
14 / 16
Vai ir jāturpina skatīt iniciatīva nepacelt valsts amatpersonu algas, līdz stabilizēsies ekonomiskā situācija valstī?
15 / 16
Vai jāaizliedz iegādāties tabakas izstrādājumus personām, kas jaunākas par 20 gadiem?
16 / 16