Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Open2Vote misija: padarīt viedokli dzirdamu un dialogu – iespējamu.

Mūsu vīzija ir radīt sabiedrību, kur katra izteikts pamatojums ir piefiksēts, kur katrai sabiedrības grupai ir iespēja paust viedokli konstruktīvā formātā un katrs politisks lēmums var saņemt tūlītēju novērtējumu.

Mūsu vērtības: caurspīdīgums, ātrums un atgriezeniskā saite.

Platforma Open2Vote

Open2Vote ir individuālas iesaistes instruments konstruktīvai politiskajai līdzdalībai. Open2Vote palīdz uzklausīt sabiedrības izvēli un attieksmi konkrētos gadījumos un nodrošina dialoga iespēju starp sabiedrību un politikas veidotājiem.

Open2Vote ar tehnoloģiju palīdzību veicina konstruktīvu tiešo demokrātiju, atgriezeniskās saites veidošanu, veicina izpratni par parlamentāro, valdības un pašvaldību darbu un palīdz veidot sabiedrības un politikas veidotāju dialogu.

Platformā šobrīd ir pieejama informācija par dažādu sabiedrības locekļu līdzdalības iespējām Latvijā un jautājumiem, kas tiek izskatīti Rīgas domessēdēs. Platforma tiek pastāvīgi attīstīta un tiks papildināta arī ar citām sadaļām un iespējām.

Nosaukums Open2Vote simbolizē atvērtību un iesaisti. Nosaukums angliski ir izvēlēts, lai veicinātu plašāku Latvijā dzīvojošo ES pilsoņu iesaisti un platformas attīstības stratēģisko mērķu dēļ. Paralēli ir pieejama platforma www.parvaipret.lv, kurā ir iespēja balsot par Saeimā izskatāmajiem likumprojektiem.

Open2Vote platforma pieder SIA "Parvaipret.lv", kas ir nodibinājuma “Sabiedrības Līdzdalības Fonds” (organizācija ManaBalss) meitasuzņēmums. Platforma tiek finansēta ar ziedotāju un ārējo finansētāju - Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” un Eiropas Komisijas - atbalstu.


Projekts OpenCities

Projekts OpenCit jeb Open Cities for EU citizens (Atvērtas pilsētas Eiropas Savienības pilsoņiem) tiek īstenots kopā ar organizāciju “Open Knowledge Sweden” Zviedrijā. Projekta mērķis ir veicināt ES rezidentu līdzdalību, integrāciju un pilsonisko attīstību. Rīga ir izvēlēta kā īstenošanas vieta Latvijā, jo pēc pētījumu datiem Rīgā un Pierīgā ir visvairāk citu ES valstu rezidentu.

Projekta laikā tiek izstrādāts un publicēts pētījums, kas apkopo Rīgā rezidējošo ES pilsoņu viedokļus un vajadzības, īpašu uzmanību vēršot uz šīs sabiedrības grupas tiesībām uz politisko līdzdalību ES dalībvalstīs. Pētījuma rekomendācijas sniegs pamatu tālākām izpratnes veidošanas kampaņas aktivitātēm valsts iestādēs. Projekta ietvaros tiks veikta arī ES labās prakses izpēte, līdzdalības platformas Open2Vote novērtēšana un priekšizpēte metodoloģijas pārnešanai uz Zviedriju un citām ES valstīm.

Projekta ietvaros izstrādātā platforma Open2Vote ietver informatīvo sadaļu par līdzdalību un tiesībām piedalīties dažādos poltiskos procesos, kā arī interaktīvu un iesaistošu sadaļu ar Rīgas domes jautājumiem.


Organizācija ManaBalss

Bezpeļņas organizācijas ManaBalss (Nodibinājums “Sabiedrības Līdzdalības Fonds”) attīstība sākusies līdz ar sabiedrības līdzdalības platformu ManaBalss.lv izveidi 2011. gadā. Šo desmit gadu laikā ir izveidoti un attīstīti digitālās demokrātijas rīki. Šobrīd ikviens var iesaistīties platformās: www.open2vote.eu, www.parvairpret.lv un www.lemejs.lv.

Platforma Open2Vote pieder SIA "Parvaipret.lv", kas ir nodibinājuma “Sabiedrības Līdzdalības Fonds” (organizācija ManaBalss) meitasuzņēmums. Arī šai platformā organizācija attīsta un pilda savu stratēģisko mērķi - veidot un stiprināt digitālās demokrātijas ekosistēmu Latvijā un pasaulē.

Organizācija ManaBalss savā darbā ir politiski neitrāla un ar mērķi iesaistīt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu tiešās demokrātijas veidošanā.


Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Supported by EU (JUST)