Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Uzsākam īstenot projektu
“Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde”!

Kā vēl var iesaistīties likumu un regulējumu veidošanā? Mēs jau labi pazīstam sabiedrības iniciatīvas, kurām iespējams vākt parakstus platformā www.manabalss.lv, kā arī zinām par tautas nobalsošanu, ejam uz vēlēšanām un izsakāmies par sev svarīgām tēmām sociālajos tīklos.

Ja Tu darbojies kādā sabiedriskā labuma organizācijā, kas ar savām aktivitātēm ik dienas strādā, lai veidot labāku Latviju, drīzumā Tev būs iespēja vēl efektīvāk ietekmēt tos Saeimas lēmumus un likumprojektus, kas vēl ir tikai izstrādes gaitā.

Organizācija ManaBalss 2020. gada oktobrī ir uzsākusi nacionāli nozīmīga projekta “Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde” īstenošanu.

Projekta mērķis ir radīt veicinošu infrastruktūru un vidi Latvijas mazo un vidējo pilsonisko sabiedrisko organizāciju (PSO) iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā. Mērķi plānots sasniegt uz platformas ParvaiPret.lv bāzes izveidojot automatizētu līdzdalības sistēmu PSO organizācijām un ar laiku arī uzņēmumiem. Projekta sākuma posmā tiks veikts pētījums, nosakot labo praksi iekļaujošam pilsoniskajam lobijam likumprojektu izstrādē, kas dos pamatu līdzdalības sistēmas un veicinošas apkārtējās ekosistēmas izveidei.

Viens no būtiskākajiem projekta rezultātiem būs 50 organizāciju iesaiste sistēmas izmantošanā. Mērķis ir iespēja organizācijām pārstāvēt savas intereses Saeimā un ietekmēt likumdošanas izstrādi.

Projekts pozitīvi ietekmēs sabiedrības izpratnes palielināšanos par demokrātijas procesies, veicinās iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju stiprināšanu interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā.

Projektu “Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds.” Projekta kopējais finansējums ir 68 005.44 eiro.


Projekta jaunumi


Sabiedrības atbalsts automātiskās apziņošanas sistēmai par topošo likumdošanu ir viennozīmīgs

16.03.2021
Pilsoniskās aktivitātes pieaugums Covid-19 krīzes laikā rada jautājumus arī par interešu aizstāvību, par tās efektivitāti vai tieši otrādi – tās bezjēdzīgumu, norāda ManaBalss projekta "Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde"* pētnieks Dr. Visvaldis Valtenbergs.

Ieinteresēto pušu aptauja projekta ietvarā liecina, ka pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) atbalsts automātiskās apziņošanas sistēmai ir viennozīmīgs.

Domnīcas "Providus" asociētais pētnieks Dr.sc.pol. Valts Kalniņš un LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs sarunā ar organizācijas ManaBalss komunikācijas vadītāju Didzi Meļķi. Lasīt tālāk…

Par skaidrāku bildi! Uzlabojam politiskā procesa "izšķirtspēju"

30.12.2020

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO) no vienas puses mēdz žēloties, ka tajās "neviens neklausās", bet politikas veidotāji no otras puses pārmet sabiedrībai kūtrumu un nevēlēšanos līdzdarboties.

Lai palīdzētu šo dilemmu risināt, organizācija ManaBalss kopā ar partneriem izstrādā automatizētu PSO līdzdalības sistēmu. Tās mērķis ir radīt veicinošu infrastruktūru un vidi Latvijas mazo un vidējo PSO iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā.

Šo projektu finansē EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam programma "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta sākuma posmā pašlaik tiek veikts pētījums "Labā prakse iekļaujošam pilsoniskajam lobijam likumprojektu izstrādē", un ar pirmajām gūtajām atziņām šai sarunā dalās LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors Dr. sc. pol. Visvaldis Valtenbergs. Lasīt tālāk...

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela