Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Balso un ietekmē rezultātu

Izvērtē un sniedz savu skatījumu politikas veidotājiem, kā balsot par aktuālajiem šīs nedēļas likumprojektiem un noteikumiem!

Landing-OpenCIT

Reģistrējies un pasaki ar savu PAR vai PRET savu viedokli šajos jautājumos.

Vai Rīgas pašvaldībai nepieciešama stratēģija finanšu saistību kontrolei?

Rīgas dome lems par Rīgas valstspilsētas pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģiju 2023.- 2027.gadam.

Stratēģijas mērķi ir savlaicīgi nodrošināt pašvaldības darbam nepieciešamos finanšu resursus par iespējami zemākām parāda apkalpošanas izmaksām un ierobežot un pārvaldīt ar pašvaldības ilgtermiņa saistību vadību saistītos finanšu riskus.

Stratēģija paredz vairākus pamatprincipus finanšu saistību uzņemšanai, piemēram, ka, veicot aizņēmumus, jānodrošina iespējami izdevīgāki aizņēmumu darījumu nosacījumi, vienlaicīgi ņemot vērā ilgtermiņa saistību portfeļa struktūras parametrus un vadības pamatprincipus, ka darbībās finanšu tirgū jānodrošina profesionalitāte, atklātība, mērķtiecīgums un savlaicīgums, ka līgumsaistības jāizpilda noteiktā laikā un apjomā u.tml.

Pašvaldības ilgtermiņa saistību portfelim paredzēts noteikt virkni struktūras parametru, piemēram, ilgtermiņa saistību īpatsvaram eiro kopējā ilgtermiņa saistību portfelī ir jābūt ne mazākam par 95%; lai panāktu stabilas saistību apkalpošanas izmaksas, ne mazāk kā 60% no ilgtermiņa saistību portfeļa nepieciešams fiksēt procenta likmi uz termiņu, kas ir ilgāks par vienu gadu; kopējais ilgtermiņa saistību pamatsummas apjoms ar dzēšanas termiņu virs viena gada nedrīkst pārsniegt 100% no pašvaldības kārtējā gada budžeta ieņēmumiem u.c.

Vai Rīgā jādotē velosipēda iegāde?

Rīgas pilsētas Velosatiksmes koncepcijā paredzēts, ka pašvaldība var ieviest subsīdijas velosipēda iegādei, lai veicinātu velosipēda kā transportlīdzekļa izmantošanu. SIA “Civitta Latvija” veiktajā aptaujā noskaidrots, ka 21% respondentu, kas neizmanto velosipēdu kā pārvietošanās līdzekli, kā iemeslu norādīja, ka viņu īpašumā tāda nemaz nav.

Subsīdiju programmas iespējams adresēt uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm vai pilsētas iedzīvotājiem. Koncepcijā minēti arī piemēri citās valstīs. Vācijā Heidelbergas pašvaldība piedāvā uzņēmumiem subsīdijas velosipēdu un elektronisko velosipēdu iegādei 25% apmērā no velosipēda iegādes izmaksām. Maksimālā pieejamā subsīdija ir 200 eiro par vienu velosipēdu vai 500 eiro elektroniskajiem velosipēdiem. Austrijā Vīnes pašvaldība atbalsta elektrisko kravas velosipēdu un elektrisko kravas piekabju iegādi.

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela