Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Iesaisties un nobalso par šobrīd aktuālajiem Rīgas domes jautājumiem! Arī Tavs balsojums par jautājumiem, kas jau tiek izskatīti Rīgas domes sēdēs, ir nozīmīgs. Pēc vairāk kā desmit balsojumiem Tev izveidosies saderības rādītājs ar Rīgas domes deputātiem un politisko partiju (šī sadaļa vēl ir izstrādes stadijā).

Lai nobalsotu, Te būs jāreģistrējas, jo tā politikas veidotāji var uzticēties balsojumam - ka katra balss atbilst vienam cilvēkam. Dati tiek izmantoti apkopotā, depersonalizētā veidā, un nevienam, izņemt Tevi pašu, nav pieejams Tavs konkrētais balsojums.

Atlasīt pēc:

Kategorijām
Birkām

Vai Rīgā nepieciešami ieguldījumi bērnudārzos, lai uzlabotu higiēnas prasību nodrošināšanu?

Rīgas dome lems par 1,35 miljonu eiro aizņemšanos Valsts kasē, lai īstenotu investīciju projektus pašvaldības bērnudārzos, uzlabojot tajos higiēnas prasību nodrošināšanu.
Par šo aizņēmumu darbus plānots veikt 12 bērnudārzos, katrā ieguldot vidēji ap 100 000 eiro. Salīdzinoši vislielāko summu - 205 700 eiro - dome plāno ieguldīt higiēnas prasību nodrošināšanā Rīgas 110.pirmsskolas izglītības iestādē Baltāsbaznīcas ielā.
Ieguldījumi bērnudārzos ir daļa no valsts līmeņa programmas, kas paredz piedāvāt valsts aizdevumus pašvaldībām, lai tās varētu īstenot augstas gatavības investīciju projektus, lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes.

Vai Kalnciema ielas tirdziņam jāpiešķir tirgus statuss?

Rīgas dome lems par tirgus statusa piešķiršanu Kalnciema ielas tirdziņam, kur jau kopš 2008.gada nedēļas nogalēs un svētku dienās notiek tirgošanās.
Līdz šim tirdziņš juridiski bija noformēts kā ielu tirdzniecība. Tajā preces interesentiem piedāvā Latvijas zemnieki, amatnieki un mājražotāji. Kā uzsver tirgus īpašnieki, pastāvīga tirgus izveidošana atvieglotu komercdarbību tirgus dalībniekiem un tirgus veidotājiem, turklāt tirgus statusa piešķiršana vienkāršotu kontrolējošo iestāžu darbu.
Pašvaldības iestādēm nav bijuši konceptuāli iebildumi pret tirgus statusa piešķiršanu tirdziņam, taču īpašniekiem Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē vēl būs jāsaskaņo tirgus vizuālais tēls. Pie tirgus tiks izveidota arī auto stāvvieta.

Vai daļā Mežaparka būtu jāļauj celt augstākas mājas?

Rīgas dome lems, vai nodot publiskajai apspriešanai izmaiņas lokālplānojumā, kas paredz daļā Mežaparka palielināt atļauto apbūves augstumu.
Izmaiņas teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimi lokālplānojumā vēlas SIA "Mežaparka rezidences", kurā patiesie labuma guvēji ir ASV pilsoņi.
Uzņēmums šajā 30 hektārus lielajā teritorijā plāno attīstīt nekustamā īpašuma projektu un vēlas, sākot no izbūvētās Ķelnes ielas, pakāpeniski paaugstināt plānotās apbūves stāvu skaitu no trīs uz četriem stāviem, bet teritorijas dienvidu daļā paredzot arī piecu un sešu stāvu apbūvi. Augstākās ēkas atradīšoties Ķīšezera ielas un Gustava Zemgala gatves tiešā tuvumā.

Vai Rīgas attīstības programmā nākamajiem septiņiem gadiem izvirzītās prioritātes atbilst pilsētas iedzīvotāju vajadzībām?

Rīgas dome lems par Rīgas attīstības programmas 2021.- 2027.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
Programmā iecerēts noteikt deviņas galvaspilsētas attīstības prioritātes - ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā, dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide, laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai, kvalitatīva un pieejama izglītība, daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība, mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība, veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta, konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku un daudzveidīga un autentiska kultūrvide.
Plānošanas dokumentā katrai no prioritātēm ir izvirzīti uzdevumi, prioritāti raksturojoši un uzdevumu izpildes rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā, piemēram, aplēsts, ka pilsētas pārvaldības uzlabošanai un Rīgas konkurētspējas celšanai varētu būt nepieciešami vairāk nekā 460 miljoni eiro.
Septiņu gadu laikā tiek solīts Rīgas pašvaldību izveidot par caurspīdīgu, godīgu, uz iedzīvotājiem orientētu pārvaldi, kurā nodrošina ērtus, pieejamus, lieku birokrātiju izslēdzošus pakalpojumus.

Vai Rīgas pašvaldībai jāsniedz atbalsts tādu kultūrvēsturisko māju sakopšanai, kurās izveidojies NĪN parāds?

Rīgas dome lems par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai pilsētā, kas dos iespēju uz pašvaldības atbalstu šajā programmā pretendēt arī kopīpašniekiem, kuru nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāds pārsniedz 50 eiro.
Līdz šim kopīpašniekiem ar lielāku nodokļa parādu pašvaldības atbalstu mājas sakopšanai no šīs programmas iegūt nebija iespējams. Pašvaldība esot saskārusies ar situācijām, kad NĪN parāds kopīpašniekiem ir neatrisināms jautājums, kas faktiski liedz piekļuvi pašvaldības līdzfinansējumam. Piemēram, miruša dzīvokļa īpašnieka gadījumā ilgstoši netiek sakārtoti mantojuma jautājumi, kas liedz pārējiem kopīpašniekiem iegūt atbalstu mājas atjaunošanai.
Turpmāk daudzdzīvokļu kulturvēsturisko māju kopīpašniekiem būs iespējas pretendēt uz atbalstu arī lielāku NĪN parādu gadījumā, taču piešķiramā līdzfinansējuma apmēru šādu ēku kopīpašniekiem samazinās proporcionāli nodokļa parādnieka daļai kopīpašumā.

Vai Rīgas pašvaldībai jāveido mobilitātes punkti pie dzelzceļa līnijām?

Rīgas dome nākamnedēļ lems, vai izmantot pirmpirkuma tiesība un iegādāties zemesgabalu Usmas ielā, kur nākotnē varētu izveidot jaunu dzelzceļa staciju un mobilitātes punktu.
Mobilitātes punkti savieno dažādus transporta veidus, piemēram, dod iespēju no privātā transporta pārsēsties sabiedriskajā, no dzelzceļa pārsēsties pilsētas sabiedriskajā transportā vai piedāvā piekļuvi mikromobilitātes iespējām (velosipēdi, skrejriteņi u.tml.).
Konkrētais zemesgabals atrodas pie Jūrmalas gatves pārvada pār 2.maršruta tramvaju līniju un Bolderājas dzelzceļu, pa kuru pasažieru vilcieni pašlaik nekursē. Šajā vietā iecerēts izveidot mobilitātes punktu un stāvparku, kas ļaušot samazināt transporta plūsmu no Imantas un Zolitūdes uz pilsētas centru, kā arī daļēji piesaistīšot iedzīvotājus, kuri dodas uz Rīgu no Jūrmalas.
Par šādu mobilitātes punktu un stāvparku izveidi tuvāk Rīgas robežām ir ticis runāts jau gadiem, taču konkrēti projekti nav realizēti.

Vai Rīgas pašvaldībai jāsaglabā līdzdalība uzņēmumā "Rīgas centrāltirgus"?

Trešdien, 16.jūnijā, gaidāmajā Rīgas domes sēdē domnieki lems par to, vai Rīgas pašvaldībai jāsaglabā līdzdalība uzņēmumā SIA "Rīgas centrāltirgus".

Rīgas pilsētas dome vērsās pie Konkurences padomes (KP), lūdzot tai sniegt viedokli par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu "Rīgas centrāltirgū". KP savā izvērtējumā pauda, ka līdzdalība būtu saglabājama, uzsverot, ka kapitālsabiedrība pārvalda un apsaimnieko īpašumus, kas ir uzskatāmi par stratēģiski svarīgiem pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

KP arī secināja, ka SIA "Rīgas centrāltirgus" pārvalda stratēģiski svarīgus īpašumus un novērš tirgus nepilnību, nodrošinot pakalpojumus, ko privātie tirgus dalībnieki nespēj piedāvāt. Un, ja uzņēmums pats neiesaistās tirdzniecībā, bet nodrošina platformu tirdzniecībai tradicionālajā tirgū, tad KP nesaskata pamatu iebilst.

Rīgas dome vēlas noteikt uzņēmuma “Rīgas Centrāltirgus” vispārējo stratēģisko mērķi, kas paredz ar ilgtspējīgu, caurspīdīgu pārvaldību nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku apsaimniekošanu, vairojot to ekonomisko, sociālo un vides vērtību, kā arī veicināt vietējo un dažādu citu kultūru produktu un pakalpojumu pieejamību.

Vai Rīgas pašvaldībai vajadzētu ņemt 1,5 miljonu eiro aizņēmumu veloceliņa Centrs-Ziepniekkalns būvei?

Rīgas dome jaunnedēļ lems par to, vai tai ņemt aizņēmumu no Valsts kases 1 527 178 eiro apmērā veloceliņa Centrs-Ziepniekkalns būvei. Lēmuma projekts paredz, ka pašvaldības aizņēmuma apmaksas termiņš būtu līdz desmit gadiem un pamatsummas atliktais maksājums - līdz trim gadiem.

Par veloceliņa no Centra līdz Ziepniekkalnam izveidi Rīgas pašvaldībā tiek runāts jau vairāk nekā desmit gadu, taču vairākkārtēji solījumi par tā būvniecības sākšanu praktiskos darbos tā arī nav rezultējušies. Atbilstoši vēl 2015.gadā apstiprinātajai Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijai 2015.-2030.gadam veloceliņš Centrs-Ziepniekkalns stieptos no Mūkusalas ielas pa Akmeņu ielu, gar jaunajām Latvijas Universitātes ēkām Torņkalnā, Jelgavas ielu, Vienības gatvi, Telts ielu līdz Valdeķu ielai. Tā maršruta garums būtu 5,6 kilometri.

Vai jālikvidē Rīgas ūdens meitasuzņēmums “Aqua Rīga”?

“Aqua Rīga” kopš 2012.gada nodarbojās ar fasēta ūdens ražošanu. Konkurences padome jau iepriekš bija norādījusi, ka “Aqua Riga” darbība neatbilst pašvaldības funkcijām un likumā noteiktajiem mērķiem.
https://www.riga.lv/lv/jaunums/rigas-pasvaldiba-likvide-uznemumu-aqua-riga

Vai jādibina jauna Rīgas pašvaldības institūcija “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra”?

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis norāda, ka Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras galvenie uzdevumi būs investīciju piesaiste, tūrisma attīstība un Rīgas starptautiskās atpazīstamības veicināšana. Aģentūra apvienos trīs līdzšinējo iestāžu - Rīgas domes Ārlietu pārvaldes, Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas tūrisma un attīstības biroja - funkcijas. Plānots, ka aģentūra darbu sāks 2021.gada aprīlī.
https://www.riga.lv/lv/jaunums/izveidota-rigas-investiciju-un-turisma-agentura

Vai ir jāatbalsta 2021. gada Rīgas budžeta esošais piedāvājums?

2021. gada budžets Rīgas domē ir pirmais budžets, par kuru lemj Mārtiņa Staķa (Par!/ “PROGRESĪVIE”) domes vadībā. Šā gada budžetam ir trīs prioritātes – izglītība, sociālā sfēra un esošo infrastruktūras projektu turpināšana. Rīgas domes vadība uzsver, ka šis ir arī pārmaiņu budžets, kā ietvaros ir izveidots vēsturiski lielākais sociālais budžets Rīgai. Paredzēta atalgojumu celšana sociālajiem un izglītības iestāžu darbiniekiem. Budžeta ietvaros paredzēts arī sakārtot pilsētas publisko ārtelpu.
Šā budžeta ietvaros ir samazināta Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” dotācija par 14 miljoniem eiro.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/rigas-dome-apstiprina-2021-gada-pilsetas-budzetu.a390568/

Vai ir jāatbalsta aizņēmums Satiksmes pārvada pārbūves turpināšanai pār dzelzceļu pie Brasas stacijas?

Kopš 2019. gada maija ir pārtraukti būvniecības darbi pārvadam pār dzelzceļu pie Brasas stacijas. Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu turpināt pārvada pārbūvi, nevis tā būvniecību no jauna. Aizņēmums paredzēts no Valsts kases vai kāda cita aizdevēja, kas spēs piedāvāt finansiāli izdevīgākus nosacījumus. https://skaties.lv/zinas/brasas-tilta-parbuvei-rigas-pasvaldiba-aiznemsies-10-miljonus-eiro/

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Supported by EU (JUST)