Vai jālikvidē Rīgas ūdens meitasuzņēmums “Aqua Rīga”?

Rīga
29.03.2021. 189 balsis

Sabiedrība

Gaidām Rīgas domes balsojumu

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela