Vai valstspilsētas būtu jāapvieno ar apkārtējiem novadiem?

Latvija
04.10.2021. 318 balsis 1. lasījums

Sabiedrība

Gaidām Saeimas balsojumu

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela