Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Vai Latvijā jāatzīst ārvalstīs noslēgtas laulības vai reģistrētas partnerattiecības viendzimuma pāriem, kad abi vai viens no partneriem ir Latvijas valstspiederīgais?

Aktuāli
06.10.2021. 32 balsis

Sabiedrība

Lai gan pēdējo gadu laikā Latvijas sabiedrība kļūst tolerantāka, saskaņā ar ILGA-Europe “Rainbow Index” vērtējumu no 49 Eiropas valstīm Latvija LGBTI tiesību aizsardzības jomā 2020.gadā ieņēma zemo 41. vietu, bet starp Eiropas Savienības valstīm zemāks vērtējums ir tikai Polijai.

Latvijas tiesiskais regulējums nenodrošina viendzimuma partneru ģimenes juridisku aizsardzību – nepastāv iespēja reģistrēt šādas partnerattiecības (tas iespējams 13 Eiropas valstīs) vai noslēgt laulību (tas iespējams 16 Eiropas valstīs).

Sabiedrības neiecietības un tiesiskās aizsardzības trūkuma ietekmē notiek arī emigrācija — LGBTI cilvēki un viendzimuma pāri dodas prom, lai veidotu ģimeni valstīs, kur tiesiskā situācija ir labvēlīgāka; apsvērumi par tiesiskās aizsardzības trūkumu Latvijā arī kavē remigrēt viendzimuma partneru ģimenes, kuras Latvijas piederīgie izveidojuši ārvalstīs. Lēmumu par atgriešanos varētu atvieglot tas, ja remigrējošie pāri nezaudētu savu oficiālo statusu pēc atgriešanās Latvijā.

Eiropas Savienības tiesa 2018.gadā lietā Coman v. Rumānija nosprieda, ka ES dalībvalsts nevar liegt uzturēšanās tiesības Eiropas pilsoņa viendzimuma pāra partnerim, kurš ir trešās valsts pilsonis. Eiropas Komisija 2020.gada novembrī nāca klajā ar Stratēģiju LGBTIQ tiesību nodrošināšanai Eiropas Savienībā 2020.-2025.gadam; tās ietvaros paredzēts arī atbalstīt viendzimuma partnerattiecību savstarpējo atzīšanu ES dalībvalstīs. Eiropas Parlaments 2021.gada septembrī pieņēma Rezolūciju par LGBTIQ personu tiesībām Eiropas Savienībā, kurā uzsver, ka šiem iedzīvotājiem visā Eiropas Savienībā vajadzētu būt iespējai pilnībā izmantot ES iedzīvotāju pamattiesības, tostarp tiesības brīvi pārvietoties, un norāda, ka laulības vai reģistrētas partnerattiecības, kas izveidotas vienā dalībvalstī, būtu jāatzīst arī citās.

Šis jautājums tapis sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Supported by EU (JUST)