Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Vai digitālajās darba platformās strādājošajiem jāpiemēro darba tiesību regulējums un sociālie pabalsti Eiropas Savienības līmenī?

Eiropa
20.12.2021. 22 balsis

Sabiedrība

Eiropas Komisija (EK) decembrī ir ierosinājusi īstenot pasākumu kopumu, lai reformētu darba apstākļus digitālajās darba platformās strādājošajiem.
EK piedāvā digitālo platformu kurjeriem (piemēram, "Wolt", "Bolt" u.tml.) un līdzīgu pienākumu veicējiem piešķirt darbinieka statusu un ar to saistītās tiesības uz minimālo algu, koplīgumu slēgšanu, veselības apdrošināšanu, bezdarbnieka un citiem pabalstiem.
"Jaunie noteikumi nodrošinās, ka cilvēki, kas strādā, izmantojot digitālās darba platformas, var izmantot darba tiesības un sociālos pabalstus, uz kuriem viņiem ir tiesības. Viņi saņems arī papildu aizsardzību attiecībā uz algoritmiskās pārvaldības, t. i., automatizētu sistēmu, kas darbā atbalsta vai aizstāj vadības funkcijas, izmantošanu," sola EK.
EK priekšlikumam direktīvai par darba apstākļu uzlabošanu platformu darbā vēl nepieciešams Eiropas Parlamenta un ES dalībvalstu valdību atbalsts.

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Supported by EU (JUST)