Vai Rīgas vajadzībām būtu jāveido jauna atkritumu izgāztuve?

Rīga
25.03.2022. 127 balsis

Sabiedrība

Gaidām Rīgas domes balsojumu

Rīgas dome plāno lemt, kur turpmāk apsaimniekot galvaspilsētas augošo atkritumu apjomu - veidot jaunu atkritumu poligonu vai arī paplašināt jau esošo "Getliņu" izgāztuvi.

Domes pasūtītajā pētījumā norādīts, ka pēdējo gadu laikā "Getliņos" ir pieņemta gandrīz puse no visā Latvijā radītajiem sadzīves atkritumiem. Paredzams, ka ar esošo infrastruktūru poligons "Getliņi" spēšot pieņemt atkritumus vien vēl sešus līdz septiņus gadus.

Poligona "Getliņi" teritorijas attīstīšanai vērtēta iespēja izveidot jaunu poligonu citā vietā, vai arī iegādāties papildu teritorijas blakus esošajam poligonam. Kā optimālo risinājumu "Getliņu" darbības turpināšanai pētījuma veicēji iesaka papildus teritorijas iegādi poligona tiešā tuvumā, kombinējot to ar atkritumu sadedzināšanas iekārtu izveidošanu. Paplašinātās teritorijas ekspluatācija būtu uzsākama ātrāk nekā jauna poligona izveides gadījumā.

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Supported by EU (JUST)