Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Vai Rīgai tuvākajos gados jāvirzās uz pilsētas energoneatkarību un klimatneitralitāti?

Rīga
20.05.2022. 539 balsis

Sabiedrība

Gaidām Rīgas domes balsojumu

Rīgas dome izskatīs pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2022.-2030.gadam, kas paredz, ka pašvaldība nākamo gadu laikā veiks vērienīgas investīcijas energoneatkarības veicināšanai, samazinot importēto fosilo resursu apjomu, palielinot vietējo resursu lomu enerģētikā un veicinot to racionālu izmatošanu.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, plānā paredzēti 112 pasākumi, kuru īstenošanai līdz 2030.gadam varētu būt nepieciešami vismaz 2,7 miljardi eiro, daļu no kuriem iecerēts iegūt no ES struktūrfondiem. Kopējais plāna mērķis ir samazināt oglekļa dioksīdu emisijas Rīgā par 30%, salīdzinot ar 2019.gadu, lai nodrošinātu virzību uz klimatneitralitāti ne vēlāk kā 2050.gadā.

Atsevišķi pašvaldības sektora mērķis ir sasniegt klimatneitralitāti jau 2030.gadā, gan samazinot emisijas, gan motivējot tirgus dalībniekus ražot enerģiju no atjaunīgajiem energoresursiem.

Pašvaldības infrastruktūrā iecerēti 17 dažādi pasākumi, piemēram, energopārvaldības sistēmas ieviešana, tās nepārtraukta uzlabošana un sertifikācija, 100% atjaunojamās enerģijas nodrošināšana pašvaldības ēkās, pašvaldību ēku atjaunošana, ielu apgaismojuma modernizācija, pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana un citi.

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela