Mēs izmantojam sīkfailus. Lai turpinātu lietot Open2Vote.eu, lūdzu apstiprini.

Uzzināt vairāk

Vai Latvijā oficiāli jāatzīst dievturība?

Latvija
13.06.2022. 15 balsis likumprojekts

Sabiedrība

Gaidām Saeimas balsojumu

Saeima konceptuāli vērtēs Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus Civillikumā, ar kuriem paredzēts noteikt, ka laulības Latvijā būs iespējams noslēgt arī pie dievturu garīdzniekiem.

Pašlaik laulību slēgšanas iespējas likums paredz luterāņu, katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) garīdzniekiem.

Kā savu ieceri pamato likumprojekta autori, latviskās dzīvesziņas reliģija esot latviešu tautas izkopta unikāla kā nacionālās, tā tradicionālās kultūras vērtība. Pašlaik pastāvot nevienlīdzība, jo šo reliģisko uzskatu pārstāvju pie saviem garīdzniekiem slēgtās laulības valsts neatzīst, bet tā vietā ir atkārtoti jālaulājas dzimtsarakstu birojā.

Dievturības mērķis esot saglabāt, izkopt un attīstīt senbaltu cilmes latviešu dzīvesziņu, pamatojoties uz latvju dainās un citās tautas gara mantās pausto Dieva atskārtu, tikumu mācību, virzot tautas reliģisko dzīvi saskaņā ar viņas pašas izsenis radītajām un laiku laikos saglabātajām garīgajām vērtībām.

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Supported by EU (JUST)