Vai jānosaka stingrākas prasības mājas dzīvnieku pavairošanai?

Latvija
13.02.2023. 320 balsis likumprojekts

Sabiedrība

Gaidām Saeimas balsojumu

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela