Vai valsts aizsardzības dienestā būtu obligāti jāiesauc arī sievietes?

Latvija
13.02.2023. 670 balsis 2. lasījums

Sabiedrība

Gaidām Saeimas balsojumu

Šī mājaslapa tikusi finansēta no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (REC 2014-202) līdzekļiem.

Nordic Council of Ministers Latvijas Finieris Supported by EU (JUST) Karavela